naboznye

Contemplari beschawen oder betrachten bączycz naboznye roszmyslącz ca 1500 WokLub 33v

Wyraz hasłowy Nabożnie Hasło konkordancji Contemplari
Wyraz(y) w transliteracji naboznye Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
5807
Komentarz paleograficzny Glosa bączycz dopisana na lewym marginesie, glosy naboznye roszmyslącz na prawym.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 33
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nabożnie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) nabożnie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 48.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 48.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.