crabrny

Contumax id est superbus vel iniuriosus vel contemptor iudicii vporny crabrny ca 1500 WokLub 34r

Wyraz hasłowy (Krnąbrny) Hasło konkordancji Contumax
Wyraz(y) w transliteracji crabrny Podstawa glosowania contumax
Język wyrazu obcego łaciński
5815
Komentarz paleograficzny Glosa vporny dopisana na lewym marginesie, glosa crabrny na prawym.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 34
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Krnąbrny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Krąbrny
Forma (w transkrypcji) krąbrny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 34.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 34.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.