sadno

Cartallum (sporta scutellarum) sadno 1463 WokPet VII 12

Wyraz hasłowy Sądno Hasło konkordancji Cartallum
Wyraz(y) w transliteracji sadno Podstawa glosowania cartallum
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Nawias w cytacie pochodzi od wydawcy.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Sądno (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) sądno
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Uwagi Transkrypcja formy sądno czy sędno.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 12.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.