byegvn

Cursor eyn lauffer czyekącz (leg. ciekacz) byegvn ca 1500 WokLub 36v

Wyraz hasłowy Biegun Hasło konkordancji Cursor
Wyraz(y) w transliteracji byegvn Podstawa glosowania cursor
Język wyrazu obcego łaciński
5874

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Biegun (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) biegun
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 3.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 3.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.