brew

Supercilium eyn oberst augbrae an dem aug brew ca 1500 WokLub 133v

Wyraz hasłowy Brew Hasło konkordancji Supercilium
Wyraz(y) w transliteracji brew Podstawa glosowania supercilium
Język wyrazu obcego łaciński
5877
Komentarz paleograficzny Glosa zapisana w wąskiej niezadrukowanej przestrzeni między siglami gramatycznymi a hasłami (zapiska odwrócona o 90 stopni względem tekstu drukowanego).
Na p. marg. znajduje się słabo czytelna łac.-niem. notatka, być może również zawierająca polską glosę brew: "hoste? szvarcz? vymperyn brew broy inferior pars brw?".

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 133
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 15-16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 5.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 5.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.