komszą

Superpellicium eyn korrock komszą ca 1500 WokLub 133v

Wyraz hasłowy Komża Hasło konkordancji Superpellicium
Wyraz(y) w transliteracji komszą Podstawa glosowania superpellicium
Język wyrazu obcego łaciński
5878

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 133
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Komża (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) komża
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 31.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 31.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.