chlew

Suarium swyny chlew vel kob swyny ca 1500 WokLub 134v

Wyraz hasłowy Chlew Hasło konkordancji Suarium
Wyraz(y) w transliteracji chlew Podstawa glosowania suarium
Język wyrazu obcego łaciński
5893
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane na marginesie inkunabułu.
Hasło i glosa dopisane w pustym, niezadrukowanym wierszu oddzielającym hasła na S od haseł na T.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 134
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chlew (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chlew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 7.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.