kruszyna

Mirica kruszyna XV ex. WokPet VII 12

Wyraz hasłowy Kruszyna Hasło konkordancji Mirica
Wyraz(y) w transliteracji kruszyna Podstawa glosowania mirica
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Według wydawcy glosa pisana młodszą ręką.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kruszyna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kruszyna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 12.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.