povyethrzna

Velum eyn furhang oder segel in naui etiam capitur pro panno quadragesimali pendente in templo vel capitur pro panno qui sanctimoniales coronantur in capite choragew povyethrzna ca 1500 WokLub 143v

Wyraz hasłowy Powietrzny Hasło konkordancji Velum
Wyraz(y) w transliteracji povyethrzna Podstawa glosowania velum
Język wyrazu obcego łaciński
5953
Komentarz paleograficzny Przedłużenie laski litery a w wyrazie povyetrzna łączy glosę z odpowiednim drukowanym wyrazem hasłowym.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Powietrzny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) powietrzna
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 76.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 76.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.