vczczyony

Venerabilis erlich vczczyony vel vczczyona ca 1500 WokLub 143v

Wyraz hasłowy Uczcić Hasło konkordancji Venerabilis
Wyraz(y) w transliteracji vczczyony Podstawa glosowania venerabilis
Język wyrazu obcego łaciński
6002
Komentarz paleograficzny Glosa vel vczczyona napisana powyżej glosy vczczyony. Oba polskie odpowiedniki nieco powyżej drukowanego wyrazu hasłowego (dolna część l. marg. karty była już zajęta obszerną notatką łac. Item ventus… zapisaną innym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 143
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Uczcić (czasownik)
Forma (w transkrypcji) uczciony
Część mowy czasownik
Fleksem imiesłów przym. bierny
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Aspekt dokonany
Zanegowanie niezanegowana
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Forma lub konstrukcja czasownikowa imiesłów
Strona bierna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 113.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 113.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.