vyacz

Ventilare wehen oder winden vel spargere vel proicere vel excutere vel inuestigare vyacz vyacz ca 1500 WokLub 144r

Wyraz hasłowy Wiać Hasło konkordancji Ventilare
Wyraz(y) w transliteracji vyacz Podstawa glosowania ventilare
Język wyrazu obcego łaciński
6014
Komentarz paleograficzny Trochę niewyraźna glosa vyacz na l. marg. powtórzona na p. marg. tym samym atramentem.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 144
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wiać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wiać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 119.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 119.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.