cyrnye

Vepres (...) vel hec vepris (...) est genus rubeti seu spinarum vel secundum aliquuos omnis spinosa potest dici vepris Inde vepricula deminutivum vlg. cyrnye 1440 RozPaul 266v

Wyraz hasłowy (Ciernie) Hasło konkordancji Vepres
Wyraz(y) w transliteracji cyrnye Podstawa glosowania vepres, vepris, vepricula
Język wyrazu obcego łaciński
6033

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 266
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ciernie) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cirnie
Forma (w transkrypcji) cirnie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.