pacharzyną

Vesica eyn blasz pacherz; inde Vesicula parua vesica pacharzyną ca 1500 WokLub 144v

Wyraz hasłowy (Pęcherzyna) Hasło konkordancji Vesicula
Wyraz(y) w transliteracji pacharzyną Podstawa glosowania vesicula
Język wyrazu obcego łaciński
6036
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa pacherz, na p. marg. glosa pacharzyną.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 144
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pęcherzyna) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pęcharzyna
Forma (w transkrypcji) pęcharzyna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 61 (jedyne poświadczenie hasła).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 61.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.