nyethopyrz

Vespertilio eyn fledermausz nyethopyrz ca 1500 WokLub 145r

Wyraz hasłowy (Nietoperz) Hasło konkordancji Vespertilio
Wyraz(y) w transliteracji nyethopyrz Podstawa glosowania vespertilio
Język wyrazu obcego łaciński
6040

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Nietoperz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Nietopyrz
Forma (w transkrypcji) nietopyrz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.07.2024 r.