przecznyczą

Vicus vexilla extra ciuitatem vel habitatio ciuitatis vel stricta platea eyn enge gassen przecznyczą ca 1500 WokLub 145v

Wyraz hasłowy Przecznica Hasło konkordancji Vicus
Wyraz(y) w transliteracji przecznyczą Podstawa glosowania vicus
Język wyrazu obcego łaciński
6052
Komentarz paleograficzny Na l. marg. w. 22-34 obszerna notatka łac.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 145
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 22

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przecznica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przecznica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 79.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 79.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.