mązathką

Virago eyn mennyn quasi viriliter agens etiam dicitur quasi de viro acta id est formata et significat Euam mązathką ca 1500 WokLub 146r

Wyraz hasłowy Mężatka Hasło konkordancji Virago
Wyraz(y) w transliteracji mązathką Podstawa glosowania virago
Język wyrazu obcego łaciński
6058

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mężatka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mężatka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.