vyr<y>darz

Viridarium ein wurtzgarthe oder graszhoffe vyr<y>darz ca 1500 WokLub 146v

Wyraz hasłowy Wirydarz Hasło konkordancji Viridarium
Wyraz(y) w transliteracji vyr<y>darz Podstawa glosowania viridarium
Język wyrazu obcego łaciński
6061

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 146
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wirydarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) wir<y>darz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 121.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 121.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.