roskoschny

Voluptuosus lustig roskoschny ca 1500 WokLub 147v

Wyraz hasłowy Rozkoszny Hasło konkordancji Voluptuosus
Wyraz(y) w transliteracji roskoschny Podstawa glosowania voluptuosus
Język wyrazu obcego łaciński
6080

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rozkoszny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) rozkoszny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 86.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 86.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.