gynączey

Secus id est proprie iuxta vel aliter andersz gynączey ca 1500 WokLub 122v

Wyraz hasłowy Inaczej Hasło konkordancji Secus
Wyraz(y) w transliteracji gynączey Podstawa glosowania secus
Język wyrazu obcego łaciński
6084

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 122
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Inaczej (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) inaczej
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 25.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 25.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.