kosczyąch

Curvatura staw w kosczyąch vel baculus pastoralis ca 1500 WokLub 36v

Wyraz hasłowy Kość Hasło konkordancji Curvatura
Wyraz(y) w transliteracji kosczyąch Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego
6109
Komentarz paleograficzny Hasło łac. i odpowiednik pol. dopisane między hasłami łac.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 36
Folio/kolumna v
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kościach
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek miejscownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 32.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 32.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.