mynczarz

Campsor eyn wechszler mynczarz ca 1500 WokLub 22r

Wyraz hasłowy Mincarz Hasło konkordancji Campsor
Wyraz(y) w transliteracji mynczarz Podstawa glosowania campsor
Język wyrazu obcego łaciński
6117

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 22
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mincarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mincarz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Możliwa też lekcja mińcarz, myncarz, myńcarz.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 47.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 47.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.