dvdek

Vpuppa est nomen auis ein widhoppe dvdek ca 1500 WokLub 148r

Wyraz hasłowy Dudek Hasło konkordancji Upupa
Wyraz(y) w transliteracji dvdek Podstawa glosowania vpuppa
Język wyrazu obcego łaciński
6123

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dudek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dudek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 16.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 16.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.