dlotho

Celtes ein byckel oder meyssel et dicitur quod nusquam est in Biblia vt in Iob quidam legunt uel celte sculpantur in silice Sed aliqui sancti doctores dicunt certe et non celte dlotho
ca 1500 WokLub 25v

Wyraz hasłowy (Dłuto) Hasło konkordancji Celtis
Wyraz(y) w transliteracji dlotho Podstawa glosowania celte
Język wyrazu obcego łaciński
6147

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 25
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Dłuto) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Dłóto
Forma (w transkrypcji) dłoto
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 12.
Cytat pochodzi z Biblii Iob 19, 24.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 12.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.