*omowyne

Obreatus *omowyne XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Omówienie Hasło konkordancji Obreatus
Wyraz(y) w transliteracji *omowyne Podstawa glosowania obreatus
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Kopista zapisał błędnie *omowyne zamiast omowyene albo błędne odczytanie wydawcy.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Omówienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) omowienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.