*olescznycz

Mentum *olescznycz XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Oleszcznik Hasło konkordancji Mentum
Wyraz(y) w transliteracji *olescznycz Podstawa glosowania mentum
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie. Np. głoskę k w wygłosie zapisuje niekiedy za pomocą cz. Glosę należy zatem transkrybować oleszcznik.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oleszcznik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oleszcznik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.