myedzvyedz

Vrsus est quoddam animal eyn bere et dicitur ab vrgeo myedzvyedz ca 1500 WokLub 148r

Wyraz hasłowy (Niedźwiedź) Hasło konkordancji Ursus
Wyraz(y) w transliteracji myedzvyedz Podstawa glosowania vrsus
Język wyrazu obcego łaciński
6178

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 148
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Niedźwiedź) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Miedźwiedź
Forma (w transkrypcji) miedźwiedź
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 44.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 44.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.