neynoc

Nonoculus neynoc XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy (Minóg) Hasło konkordancji Nonoculus
Wyraz(y) w transliteracji neynoc Podstawa glosowania nonoculus
Język wyrazu obcego łaciński

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Minóg) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Nejnóg
Forma (w transkrypcji) nejnog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.