oblyg

Conditio id est lex factum oportunitas vel euentus stadlo vel eciam condicio id est proprietas vel pactum oblyg vel wlasznoscz
ca 1500 WokLub 31v

Wyraz hasłowy Oblig Hasło konkordancji Condicio
Wyraz(y) w transliteracji oblyg Podstawa glosowania conditio
Język wyrazu obcego łaciński
6205
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie dopisana glosa oblyg vel wlasznoscz, na prawym glosa stadlo; poniżej dopisek vel eciam condicio id est proprietas vel pactum.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 31
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oblig (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oblig
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 53 (pod hasłem Oblik).

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 53.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.