*czanycz

Novilunium nowy *czanycz XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Księżyc Hasło konkordancji Novilunium
Wyraz(y) w transliteracji *czanycz Podstawa glosowania novilunium
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Księżyc (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) księżyc
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.11.2023 r.