glovycza

Capulus est caput gladii vel manubrium eius glovycza myecz<e>va albo yed<lce> vel rąkoyescz myeczeva vel lignum in aratro quod arator tenet in manu szochą plvgova ca 1500 WokLub 23r

Wyraz hasłowy Głowica Hasło konkordancji Capulus
Wyraz(y) w transliteracji glovycza Podstawa glosowania capulus, caput
Język wyrazu obcego łaciński
6228
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie dopisane glosy: rąkoyescz myeczeva, na prawym glosy: glovycza myecz<e>va albo yed<lce>, szochą plvgova.
Glosy glovycza myecz<e>va albo yed<lce> na prawym marginesie ucięte przy oprawie; uzupełnienia za wydaniem B. Erzepkiego.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 23
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Głowica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) głowica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 19.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 19.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.