myeczeva

Capulus est caput gladii vel manubrium eius glovycza myecz<e>va albo yed<lce> vel rąkoyescz myeczeva vel lignum in aratro quod arator tenet in manu szochą plvgova ca 1500 WokLub 23r

Wyraz hasłowy (Mieczowy) Hasło konkordancji Capulus
Wyraz(y) w transliteracji myeczeva Podstawa glosowania gladii
Język wyrazu obcego łaciński
6233
Komentarz paleograficzny Na lewym marginesie dopisane glosy: rąkoyescz myeczeva, na prawym glosy: glovycza myecz<e>va albo yed<lce>, szochą plvgova.
Glosy glovycza myecz<e>va albo yed<lce> na prawym marginesie ucięte przy oprawie; uzupełnienia za wydaniem B. Erzepkiego.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 23
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 36-37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Mieczowy) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Mieczewy
Forma (w transkrypcji) mieczewa
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 43.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 43.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.06.2024 r.