*muszynską

Maurica regio *muszynską <ziemia> XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Murzyński Hasło konkordancji Maurica
Wyraz(y) w transliteracji *muszynską Podstawa glosowania maurica
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie błąd kopisty muszynską zamiast murzynską.

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Murzyński (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) murzyńska
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.