chwyla

Interea et interim deriuantur ab inter vnterdesz tunc temporis tha chwyla ca 1500 WokLub 68v

Wyraz hasłowy Chwila Hasło konkordancji Interea
Wyraz(y) w transliteracji chwyla Podstawa glosowania interea, interim
Język wyrazu obcego łaciński
6270
Komentarz paleograficzny Fragment tunc temporis dopisany na lewym marginesie przez glosatora.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 68
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Chwila (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) chwilą
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek narzędnik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 8.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 8.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.