okolo

Circiter refertur ad numerum et ad tempus blysko albo okolo ca 1500 WokLub 27v

Wyraz hasłowy Około Hasło konkordancji Circiter
Wyraz(y) w transliteracji okolo Podstawa glosowania circiter
Język wyrazu obcego łaciński
6275

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 27
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Około (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) około
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 57.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.