bzedze

Fluvitare vlg. bzedze XV p. post. RozOss I 89va

Wyraz hasłowy !Bzedze Hasło konkordancji Fluitare
Wyraz(y) w transliteracji bzedze Podstawa glosowania fluvitare
Język wyrazu obcego łaciński
6282
Komentarz paleograficzny Może corruptum pro Drżeć.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego !Bzedze (segment o niejasnej funkcji i lematyzacji)
Część mowy segment o niejasnej funkcji i lematyzacji
Fleksem segment o niejasnej funkcji i lematyzacji

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.
W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.