luczbrachth

<P>ectulium id est ad pectus pertinens vlg. luczbrachth XV p. post. RozOss I 147ra

Wyraz hasłowy Brustblach Hasło konkordancji Pectulium
Wyraz(y) w transliteracji luczbrachth Podstawa glosowania <p>ectulium
Język wyrazu obcego łaciński
6283

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 147
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 29-30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brustblach (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Lucbracht
Forma (w transkrypcji) lucbracht
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.