*wykapacz

Alabastrum (...) secundum Bedam est genus marmoris candidi variisque coloribus intercincti quod ad vasa ungentaria cauari solet vlg. *wykapacz 1450 RozKap 9v

Wyraz hasłowy Wykopać Hasło konkordancji Alabastrum
Wyraz(y) w transliteracji *wykapacz Podstawa glosowania cauari
Język wyrazu obcego łaciński
6287
Komentarz paleograficzny Zapewne błąd kopisty wykapacz zamiast wykopacz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 9
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 20

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wykopać (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wykopać
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.