pachy

Ala (...) ... quoque est ascella que est pars pilosa sub brachiis vlg. pachy 1440 RozPaul 11v

Wyraz hasłowy Pachy Hasło konkordancji Ala
Wyraz(y) w transliteracji pachy Podstawa glosowania ala, ascella
Język wyrazu obcego łaciński
6291
Komentarz paleograficzny Inicjalne A ozdobne, wysokie na 12 wierszy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 11
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pachy (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pachy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.