deka

Archanus est cultellus qui secrete fertur sicut trusile vlg. deka 1442 WokRacz 39v

Wyraz hasłowy Deka Hasło konkordancji Arcanus
Wyraz(y) w transliteracji deka Podstawa glosowania archanus, cultellus
Język wyrazu obcego łaciński
6299

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 39
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Deka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) deka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.