*sczlodscze

Melligranum *sczlod[s]cze picze XV p. post. WokPet I 7

Wyraz hasłowy Słodki Hasło konkordancji Melligranum
Wyraz(y) w transliteracji *sczlodscze Podstawa glosowania melligranum
Język wyrazu obcego łaciński
Komentarz paleograficzny Zdaniem wydawcy glos z tego zabytku pisownia kopisty wskazuje na jego niemieckie pochodzenie. Niekiedy zapisuje on głoskę k przez cz. Możliwe odczytanie słodkie lub słodsze.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona PUSTE ŚWIADOMIE
Numer
Folio/kolumna
Umiejscowienie
Wiersz

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Słodki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) słodkie
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi Możliwa też lekcja słodsze.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 7.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 7.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.