trescz

Irundo (...) media corepta est quedam auis... sed arundo est canna vlg. trescz 1442 WokRacz 128v

Wyraz hasłowy Treść Hasło konkordancji Arundo
Wyraz(y) w transliteracji trescz Podstawa glosowania arundo
Język wyrazu obcego łaciński
6301

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 128
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Treść (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) treść
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.