*moszyczcz

Auricalcum uel auricalcon est genus metalli simile auro vlg. *moszyczcz et dicitur ab aurum et calcon malum quasi aurum aureum habens colorem sed non valorem quia est fex auri uel est cuprum purificatum 1442 WokRacz 47r

Wyraz hasłowy Mosiądz Hasło konkordancji Aurichalcum
Wyraz(y) w transliteracji *moszyczcz Podstawa glosowania auricalcum, auricalcon
Język wyrazu obcego łaciński
6303
Komentarz paleograficzny Prawdopodobnie kopista błędnie zapisał moszyczcz zamiast moszyącz.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Mosiądz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) mosiądz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.