examyenth

Examentum pannus est sericus vlg. examyenth ab ex sex et mithos licium vel filum quasi pannus ex sex liccis contextus 1442 WokRacz 103v

Wyraz hasłowy (Aksamit) Hasło konkordancji Axamentum
Wyraz(y) w transliteracji examyenth Podstawa glosowania examentum
Język wyrazu obcego łaciński
6304

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 103
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Aksamit) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Eksamient
Forma (w transkrypcji) eksamient
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.