brzoza

Bedala arbor quedam que alio nomine dicitur vibex proprie brzoza 1442 WokRacz 51v

Wyraz hasłowy Brzoza Hasło konkordancji Betula
Wyraz(y) w transliteracji brzoza Podstawa glosowania bedala
Język wyrazu obcego łaciński
6308

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 51
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brzoza (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brzoza
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.