kamyenne

Cadia est quedam arbor vlg. kamyenne drzewo quisquilie autem dicuntur rami 1442 WokRacz 58v

Wyraz hasłowy Kamienny Hasło konkordancji Cadia
Wyraz(y) w transliteracji kamyenne Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
6309

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 58
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kamienny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) kamienne
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.