karb

Apoca (…) incisio facta in ligno scriptum quod creditor dat debenti uel debitori in quo creditor profit[i]etur se accepisse denarios sibi debitos vlg. karb 1442 WokRacz 38r

Wyraz hasłowy Karb Hasło konkordancji Apocha
Wyraz(y) w transliteracji karb Podstawa glosowania apoca
Język wyrazu obcego łaciński
6313

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 38
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Karb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) karb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.