dzewka

Clientela vlg. sluszebna dzewka Item a cliens venit clientela id est seruicium 1442 WokRacz 75v

Wyraz hasłowy Dziewka Hasło konkordancji Clientela
Wyraz(y) w transliteracji dzewka Podstawa glosowania clientela
Język wyrazu obcego łaciński
6320

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziewka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dziewka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 10.12.2023 r.