tanecz

Coravla est corea specialis sc. szyeniczny tanecz uel dicitur cornv petens vel poeta uel est qui cantans ducit coream 1442 WokRacz 81v

Wyraz hasłowy Taniec Hasło konkordancji Choraula
Wyraz(y) w transliteracji tanecz Podstawa glosowania corea specialis
Język wyrazu obcego łaciński
6322

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 81
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Taniec (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) taniec
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.