dzeszątak

Decempnialis vlg. dzeszątak 1442 WokRacz 85v

Wyraz hasłowy Dziesiątak Hasło konkordancji Decempnialis
Wyraz(y) w transliteracji dzeszątak Podstawa glosowania civitas decempnialis
Język wyrazu obcego łaciński
6323

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziesiątak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dziesiątak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W S I wydrukowano ze skrótem RozRacz 85v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.