poszlisznącze sze

Delabi vlg. poszlisznącze sze 1442 WokRacz 86v

Wyraz hasłowy Pośliźnięcie się Hasło konkordancji Delabi
Wyraz(y) w transliteracji poszlisznącze sze Podstawa glosowania delabi
Język wyrazu obcego łaciński
6325

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 86
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pośliźnięcie się (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pośliźnięcie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Się (zaimek zwrotny)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Sie
Forma (w transkrypcji) sie
Część mowy zaimek zwrotny
Fleksem się
Nosowość nienosowa

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozRacz 86v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.